$left
$middle

Förskoleklass

Välkomna till förskoleklasserna på Västra skolan.

Läsåret 20/21 börjar den 17 augusti. Då samlas alla förskolebarnen på skolgården kl 9.00.

Eftersom det är speciella tider nu och vi inte har kunnat visa skolan har vi gjort en film som ni kan visa barnen så de är förberedda.

Vi önskar våra nya förskolebarn varmt välkomna!

Genomgående under hela året i förskoleklass arbetar vi med
temat: Du och Jag blir Vi, där vi fokuserar på att skapa social trygghet, stärka gruppkänslan och individens självständighet genom struktur, tydlighet och god organisation samt inte minst genom vårt eget förhållningssätt och bemötande.

För att nå vårt mål arbetar vi med kooperativt lärande.

Utifrån barnens nyfikenhet strukturerar vi upp verksamheten och genom olika teman till exempel, genom Tema Året jobbar vi tematiskt. I det tematiska arbetet får vi in skapande, matematik, svenska, drama,
utomhuspedagogik, samarbete och gemenskap.

I matematiken arbetar vi mycket praktiskt och inom svenskan
utgår vi ifrån Bornholmsmodellen. Vi har även digitalisering med barnen och använder oss bland annat av BlueBots för att börja med programmering.

Förskoleklassen är numera obligatorisk och vi har ett kapitel i vår
läroplan LGR 11. Vi genomför en kartläggning inom matematik och svenska i början av höstterminen för att undersöka vad vi ska fokusera på genom undervisningen under året i förskoleklass för att förbereda elverna inför år 1.

Genom engagemang, glädje, trygghet ger vi era barn våra elever ett spännande år i förskoleklass.

Varmt Välkomna till oss!

sv