$left
$middle

Historik

År 1803 färdigställdes ett fattighem där Västra skolan nu ligger. I kvarteret Gråbröder uppfördes år 1806 en arbetsinrättning för lösdrivande barn. Denna inrättning blev sedan en fattigskola. Fattigskolan flyttades till nuvarande Västra skolan år 1839.

Vid denna tid hade elevantalet stigit till 300. År 1892 förändrades fattigskolan till en hushållsskola. År 1923 gick 1007 flickor på skolan vilket är det största antalet elever som gått här. År 1930 började åter pojkar att undervisas på Västra skolan. Elevantalet sjönk och under senare tid har det endast funnits en klass i varje årskurs.

Renovering av skolan utfördes år 1981 samt 1997, då skolmuseet som tidigare funnits på övre plan blev datarum och bibliotek samt NO-sal, slöjdsal och musikrum. Lorens gårdshus på Långgårdsgatan totalrenoverades 1999 och fungerade fram till VT-10 som skola och fritidshem för Lorens F-1-2.
Från och med HT-10 är alla arbetslag inne på Västra skolan.  Västra skolan har också fr.o.m. HT-13 åldershomogena grupper.

Från läsåret 2018 så är Västra skolan sammanknuten med Rådmansvångens skola dit eleverna per automatik får plats om så önkas.

Idag har Västra skolan cirka 250 elever från år F-3.