$left
$middle

Samarbeten och kontakter

Samarbetet mellan skolan och branschen är mycket viktigt. Det är direkt avgörande för att vår utbildning ska hålla den högsta kvaliteten.

Vi träffar våra samarbetspartners i branschen och representanter från berörda fackförbund kontinuerligt. Tillsammans planerar vi upplägget för utbildningarna.

Motorbranschcollege

Hösten 2018 blev Agnesfrids gymnasium certifierat Motorbranschcollege, MBC. Det innebär att våra fordonstekniska utbildningar klarar de kvalitetskriterier som motorbranschen definierat.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Det här är en kvalitetsstämpel som gör att våra elever kan vara säkra på att deras utbildning är av god kvalitet utifrån motorbranschens krav.

Kriterierna är:

  • ett nära samarbete med bransch och företag
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.
sv