$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

På Agnesfrids gymnasium är vi angelägna om att du ska trivas under hela din utbildningstid. Både i och utanför klassrummet ska du kunna ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Trivsel är ett centralt honnörsord för vår skola. Hos oss erbjuds du det pedagogiska och sociala stöd du behöver, som studiero och anpassade studieformer efter dina specifika behov.

sv