$left
$middle

Så arbetar vi

Vi är en liten skola med stor gemenskap! Agnesfrid hamnar i topp i trivselmätningar bland skolorna i Malmö stad år efter år. Personal och elever hjälps åt att skapa en bra stämning på skolan.

Hög andel behöriga lärare, erfarna yrkeslärare och nära samarbete med branschen gör oss till en högkvalitativ skola. Vi har dessutom ett proffsigt elevhälsoteam, flera specialpedagoger och speciallärare samt tillgång till skolbibliotek.

Vi satsar på små undervisningsgrupper samt moderna undervisningslokaler och verkstäder. Här finns många vuxna att möta och lära av. I stort sett alla klasser har två mentorer. Naturligtvis försöker vi knyta ihop de gymnasiegemensamma ämnena med karaktärsämnet – undervisningen ska kännas som en helhet och vara meningsfull.

sv