$left
$middle

Så arbetar vi

På Heleneholms gymnasium är du som elev viktigast, och därför arbetar vi tillsammans för att varje elev ska trivas, utvecklas och känna gemenskap i skolan.

Vi arbetar klokt, erfarenhetsbaserat, tålmodigt och lyhört för att alla elever ska lyckas så bra som möjligt i sina studier.

Vi låter forskningsresultat påverka utvecklingen av vårt arbete. Lärare på skolan deltar i olika forskningscirklar och kollegialt lärande är en viktig del i vårt eget lärande.

Elevhälsa

Vi satsar mycket på elevvårdsarbetet, där våra kuratorer, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor arbetar i team tillsammans med skolledningen. Vår elevhälsa arbetar förebyggande för att på bästa sätt hjälpa våra elever.

sv