$left
$middle
Fem elever sitter i ett klassrum och jobbar med skolarbete.
Fem elever sitter i ett klassrum och jobbar med skolarbete.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet.

På våra introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Våra introduktionsprogram

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker. Läs mer om vilka introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Illustration på orange bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om naturvetenskapsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontaktinformation och länkar

sv