$left
$middle

Samarbeten och kontakter

Malmö Restaurangskola samarbetar med ett antal företag och verksamheter utanför skolan.

Du som elev ska få en relevant praktik och vi har en hög ambition att hålla våra utbildningar uppdaterade med aktuell teknik och de senaste metoderna. Därför lägger vi mycket energi på att vårda och utveckla våra kontakter med branschen och samarbetspartners.

Arbetsplatsförlagt lärande och praktik

Med många goda kontakter i våra branscher kan vi erbjuda dig praktikplatser på välrenommerade restauranger och bagerier runt om i Sverige.

Programråd

För att underhålla och bygga ut vårt kontaktnät med relevanta branscher har vi ett lokalt programråd, där representanter från skola och yrkesliv träffas för att diskutera innehåll och utveckling av yrkesutbildningen.

På agendan finns bland annat utbildningens kvalitet, branschens framtid, företagens möjligheter att ta emot elever, men även synpunkter från elever och handledare.

sv