$left
$middle

Så arbetar vi

Vi vill att du ska trivas hos oss och lyckas med dina studier - oavsett om du vill söka jobb direkt efter gymnasiet eller söka vidare till högskolan.

Elev och lärare ger
varandra en high-five

Skolledning, lärare, mentorer, elevassistenter och elevvårdsteam – alla jobbar vi dagligen för att du som elev ska nå dina mål och klara din examen.

Teamwork

Precis som i arbetslivet jobbar vi i team. Entreprenöriellt lärande är därför en viktig del i undervisningen liksom digital kompetens där Ipaden eller

Chromebooken är med dig nästan hela tiden - både på dina praktiska och teoretiska lektioner. Delar av din utbildning ligger utanför huset på olika företag i branschen.

Samarbeten och kontakter

Malmö Restaurangskola samarbetar med ett antal företag och verksamheter utanför skolan.

Trygghet och trivsel

Under dina studieår hos oss har du tillgång till vårt elevvårdsteam som består av kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Skolan jobbar också kontinuerligt med likabehandling för att stoppa diskriminering och mobbning, både i kurserna och i skolövergripande teman och evenemang. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och trivas hos oss.

Tävlingar

Malmö Restaurangskolans elever deltar varje år i flera tävlingar.

Flera av våra elever och lärare har dessutom fått förmånen att vara med och servera vid Nobelfesten.

Hjälp i studierna

På Malmö Restaurangskola finns flera möjligheter för dig som behöver extra stöd i dina studier.

Lärare, mentor, elevassistenter, elevhälsa och skolledning jobbar dagligen med anpassningar direkt i klassrummet för att du ska nå kunskapsmålen, men vi har också extra hjälp när det behövs.

Lovskola

En unik möjlighet för dig att få extra hjälp med studierna på loven.

Speciallärare

För dig som behöver utökat stöd i matematik.

sv