$left
$middle

Publicerad 2023-10-27 13:01

Senast uppdaterad 2023-11-27 13:31

Demensguide för anhöriga

Malmö stad har nu lanserat en guide för anhöriga till personer med demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom. Guiden är tänkt att ge vägledning och stöd i de frågor och val anhöriga ofta ställs inför.

Guiden tar främst upp information och stöd som Malmö stad erbjuder anhöriga, men också regionala och nationella resurser som kan vara till hjälp.

sv