$left
$middle

Energieffektivisering i verksamheter

Som verksamhetsutövare förväntas du hushålla med energi och använda förnybara energikällor. Detta ställer krav på kunskap om den egna energianvändningen och möjligheten att effektivisera den.

Det finns stora möjligheter att spara energi och det finns många viktiga åtgärder att jobba med. Energibesparingar på 20–40 procent är ofta realistiska för industriverksamheter. Ni kan minska energianvändningen genom att

  • se till att personalen har den kompetens som krävs
  • kartlägga, mäta och följa upp energianvändningen
  • se över ventilationen med drifttider, belastningsområden och kolla om behovsstyrning kan vara ett alternativ
  • se över er leverantör och omförhandla de el-, bränsle- och värmeavtal ni har
  • planera belysningen så att den finns där det behövs. Eventuellt kan ni plocka bort armaturer. Närvarostyrning kan minska elbehovet ytterligare i utrymmen som förråd och omklädningsrum.

Att börja med åtgärder som förbättrar de befintliga systemen och som inte kräver större insatser är klokt. Att genomföra åtgärder som kräver större insatser kan ni planera in i samband med ombyggnader och modernisering av utrustning.

Tillsyn på energihushållning

Miljöförvaltningen arbetar för att du som verksamhetsutövare årligen jobbar med att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Som en del i detta krävs det att

  • du har rätt kunskap om er energianvändning på företaget eller i verksamheten
  • du kan visa hur energianvändningen ser ut
  • det finns en enklare energiutredning eller fullskaliga energikartläggningar beroende på hur stor din verksamhet är och hur mycket energi som används i företaget eller verksamheten.

Ett sätt att redovisa företagets eller verksamhetens arbete med energi är att ta fram en energiplan där ni beskriver vilka rutiner ni har för att arbeta med energi och energikrävande utrustning och vilka energieffektiviseringsåtgärder som ni har genomfört eller kommer att göra i framtiden. Företag kan få bidrag och stöd till att göra en energikartläggning. Miljöförvaltningen tar in energiplaner från större verksamheter eller motsvarande dokument.

Om energitillsyn på Energimyndigheten

Kontakta oss

sv