$left
$middle

Hjälp i studierna

Alla lärare erbjuder extra stöd på studietiden på måndagarna. Vi har också en studieverkstad där du kan få stöd och hjälp.

I Studieverkstadens mattestuga kan du få stöd och hjälp med din matematik. Du kanske vill ha hjälp med en viss uppgift eller få ytterligare förklaring.

Vår studieverkstad

Studieverkstaden är till för dig som av olika anledningar har behov av extra stöd med studierna.

Om du märker att du har problem med studierna, som inte avhjälps med studietiden på måndagar eller planering/studieteknik på mentorstiden, prata då först med din mentor. Mentor tar kontakt med Latinhälsan.

Studieverkstaden håller även läs- och skrivstugor, mattestugor, visningar av digitala hjälpmedel samt lovskolor.

sv