$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Vi vet att det är viktigt för din trygghet och för dina studier med bra relationer. Skolan har flera biträdande rektorer som sitter nära dig och dina lärare, vilket gör att vi pratar om den “lilla skolan” i den stora.

På Malmö latinskola går cirka 1100 elever på nio olika utbildningar. Det betyder att vi kan erbjuda dig valmöjligheter över programgränserna. Du kan till exempel gå på estetprogrammet och välja extra matematik eller på natur och välja ljudproduktion.

Vi vill att ni ska få en chans att lära känna varandra och att alla ska känna sig trygga. När du kommer till oss börjar vi med två introduktionsdagar. Då har nya ettor skolan helt för sig själva och lärare och övrig personal kan lägga allt sitt fokus på dig. Vi får väldigt höga värden när vi undersöker om eleverna känner sig trygga på skolan. Vi siktar på 100 % och vi är nära nu.

sv