$left
$middle

Samarbeten och kontakter

Kombinationen av olika utbildningar och ett utvecklat samarbete med företag, branscher och arbetsliv skapar goda förutsättningar för en hög utbildningskvalitet.

Vårt samarbete gör också att vi kan erbjuda företagsbesök, gästföreläsare och ett bra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Vår skola är en resurs för många företags kompetensutveckling av den egna personalen eftersom vi erbjuder näringslivet våra utbildningar. Alla våra yrkesutbildningar är certifierade av respektive bransch.

sv