Ett år som biträdande rektor

Den första perioden i en ny yrkesroll kan vara utvecklande men också väldigt utmanande. För Nina Warngård, biträdande rektor på Hermodsdalskolan, har hennes första år varit en händelserik kompott av högt och lågt – men alltid med eleven i fokus.

I min bakgrund som grundskollärare har jag alltid haft elevens bästa för ögonen. Jag valde att ta steget och bli biträdande rektor för att jag i ännu större utsträckning ska kunna ge varje elev de förutsättningarna de behöver för att lyckas. Jag vill påverka i alla led och riktningar.

Nina Warngård, Biträdande rektor på Hermodsdalsskolan

Vad har varit bäst under året som gått och vilka utmaningar har du stött på?

– Det har varit kul att få vara med och påverka elevernas utbildning, att vara tongivande och inspire­ra till att alla gör sitt allra bästa. Jag vill se till så att våra elever får bästa möjliga utbildning i en god arbetsmiljö med kompetenta lärare. Då har de möjligheten att utvecklas till goda medborgare.

– För mig har det varit en utmaning att vara en pedagogisk ledare på golvet samtidigt som jag har en admi­nistrativ roll. Mitt mål är att vara den bästa ledaren möjligt för lärarna men på samma gång tillgänglig för eleverna. Jag vill vara där för alla, ha ett helhetsperspektiv men också ha ett fokus på detaljerna. För att uppnå detta har jag valt att arbeta med prioriteringar. Jag prioriterar att vara ett gediget stöd för lärarna för att de i sin tur ska kunna vara sitt yttersta jag för varje elev. Jag försöker vara inlyssnande till skolans behov och var vi är på väg. Det är viktigt att ha en god balans i hela verksamheten och tillit till sin personal.

Beskriv hur din roll är kopplad till eleverna?

– Mitt jobb är att säkerställa att eleverna känner tillhörighet och gemenskap. De är med och påverkar, driver och motiverar till sin egen skolgång. Vi som skola kan inte tävla med internet och den lättillgäng­lig informationen eleverna får därifrån. Men vi kan sätta kunskapen i en kontext, lära dem hur man bemöter människor och hur man kan förhålla sig till denna outsinliga källa av kunskap. Glappet mellan elevens verklighet och skolan ska vara så litet som möjligt. Då kan vi få eleverna att längta efter nästa lektion, just för att det adderar något man inte kan läsa sig till. Min förhoppning är att eleven ska känna samma känsla av mening och glädje för att spendera en dag i skolan som de gör inför en dagstur på varuhuset Emporia.

– Skolan ska vara föränderlig och formas utifrån elevernas behov. Däremot är det också viktigt att betona likvärdigheten inom staden. En elev ska känna igen sig oavsett vilken skola de kliver in på i Malmö stad, man ska veta både vilka konstanter och varianter som finns att förhålla sig till.

Var hittar du inspiration i din yrkesvardag?

– Min främsta inspiration är eleverna. Varje elev och dess liv är unikt. De är duktiga på att berätta för mig vad de tycker och tänker. Sanningen vandrar i varje elev på våra skolor. Det är oerhört viktigt för mig att vara nära dem i deras utbildning, och drar lärdom från deras utbildning som naturligt varvar teori med praktik. En stor del av elevernas liv pågår även i den digitala världen, och även där försöker jag vara nära och lära av dem. Främst är min roll där att vara en vuxen närvaro och ett stöd. Jag utgår alltid från elevens behov. Vikten av tydlighet är också något jag lärt mig av våra elever. Det finns ingen som är så bra på att tala klarspråk som ett barn. Där finns ingen plats för misstolkningar. Eleverna gör som du gör, inte vad du säger.

– Jag tycker att man ofta ska omvärldsbevaka och vända sig till andra yrkesområden för inspiration och råd. Skolan ska spegla samhället vilket betyder att vi ständigt måste lära nytt. Lyft blicken och byt kontext. Hur arbetar digitala företag med förändringledning? Vilka organisationsmodeller använder IKEA? Vad kan vi lära av dem? Vi måste våga testa och tids nog kommer andra följa oss.