Med fokus på ledarskap och motivation

Anders Lindmark är utvecklingssamordnare, programansvarig och coach för grundskoleförvaltningens ledarskapsprogram "Skolledarskap i sikte". I sin profession coachar han mer eller mindre erfarna skolledare till att bli sitt mest kompetenta jag.

För att få följare ska du som chef omsätta planer och fina ord till beskrivningar och handling. Jag har ett motto här som jag med flera i förvaltningen ofta återkommer till: ”det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare på Grundskoleförvaltningen

Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare på Grundskoleförvaltningen

Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare på Grundskoleförvaltningen

Vad är viktigt om man vill motivera sina medarbetare? Och, hur ska man göra?

– Det grundläggande i allt motiveringsarbete är att ha en riktning – ett tydligt mål och en tydlig vision. Dit vill jag! Det vill jag uppnå! Därför måste du som chef ha mål och vision, det skapar motiverade medarbetare som vet vad som måste göras.

– Jag förespråkar kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chef. Berätta vad du förväntar dig som chef av dina medarbetare, och låt medarbetarna tala om vad de förväntar sig av dig. Vi mår bra av att veta varför vi gör saker och varför vi gör dem på ett visst sätt.

– Var nyfiken, ställ gärna utforskande frågor, och ta dig tid att lyssna in svaren. Försök även att ha modet att låta medarbetare misslyckas och ge därefter feedback på ett konstruktivt och riktigt sätt. Att misslyckas är nödvändigt för att lyckas. Som chef ska man bygga en trygg arbetsmiljö baserad på tillit.

Vad är ditt råd för att få fram ett framgångsrikt arbetslag?

– Jag har fyra punkter som kan vara lämpliga att tillämpa i processen för att skapa ett välfungerande och framgångsrikt arbetslag.

  • Ge arbetslaget en tydlig riktning gällande deras arbetsuppgifter. Både syfte och mål ska vara identifierat och uttalat.
  • Fördela roller och funktioner kopplat till syfte och mål. Alla ska förstå hur vi tillsammans, genom våra olika kompetenser, kan uppnå vårt syfte och mål.
  • Etablera och bibehåll en samsyn inom arbetslaget.
  • Skapa en tydlig och strukturerad möteskultur.

Om man följer dessa steg så är man på god väg att få dedikerade medarbetare.

Vad tycker du kännetecknar en framgångsrik skolledare eller chef?

– Om man vill bli en uppskattad skolledare eller chef tycker jag att man bör reflektera kring sin motivation bakom sin önskan att leda. Ställ dig till exempel frågan – varför vill jag bli biträdande rektor? Vad är ditt varför? Vad motiverar och driver dig i ditt arbete? Jag skulle vilja påstå att en ”bra” biträdande rektor har alltid sina elever som främsta prioritet.