Förvaltningen i siffror

Här har vi samlat lite statistik om oss som arbetar i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Kanske räknas du in i siffrorna framöver? Det hoppas vi!

Majoriteten av våra drygt 1600 medarbetare är såklart lärare inom olika ämnen och yrkesinriktningar. I februari 2022 var 911 lärare verksamma inom våra olika skolformer.

Andra stora yrkesgrupper är skolledning, elevhälsa och pedagogisk personal. Inom våra stödfunktioner arbetar allt från antagningshandläggare till ekonomer, HR-specialister och kommunikatörer.

Oavsett roll så bidrar vi alla med en viktig pusselbit till vår gemensamma vision – att alla elever når målen för sin utbildning!

Medarbetarstatistik

Antal anställda

1574

Antal lärare

911

Andel tillsvidareanställda

92 %

Andel heltidsanställda

89 %

Medelålder

49 år

Könsfördelning

65 % kvinnor och 45 % män

Könsfördelning lärare

61 % kvinnor och 39 % män

Siffrorna är från februari 2022.

sv