Lär känna våra verksamheter

Våra verksamheter och stödfunktioner finns utspridda över hela Malmö. Vår gemensamma morot är att vi tillsammans kan göra skillnad och skapa förutsättningar för att alla våra elever ska nå målen för sin utbildning.

Gymnasieskolor

Våra ungdomar är vår framtid! Vi verkar för att ge dem en gymnasieutbildning som ger dem verktyg att utveckla sig själva och forma sin framtid.

Våra 13 gymnasieskolor finns utspridda över hela Malmö, merparten centralt i staden. Inom gymnasieområdet finns även enheterna KAA-UngMalmö som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret och den centrala elevhälsan.

Lär känna våra gymnasieskolor lite bättre genom att titta in på skolornas webbar.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder Malmöbor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet eller vidare mot en högre utbildning.

Vi erbjuder vuxenutbildningar på grundskole- och gymnasienivå, inom yrkeshögskola, sfi och särskild utbildning för vuxna. Navet för Komvux Malmö ligger alldeles intill Rörsjöstadens vackra allé, men du hittar även våra utbildningar på flera andra platser i Malmö.

Inom vuxenutbildningen finns en pedagogisk stödfunktion som har fokus på att alla studerande inom komvux ska nå sina studiemål och kunna gå vidare till arbete eller högre studier.

Utbildningskontoret

På Storgatan 20 finns vårt utbildningskontor där förvaltningens centrala stödfunktioner finns samlade. Här finns vårt nämndkansli och fyra avdelningar:

  • Avdelningen för kommunikation, medborgarkontakt och antagning
  • Avdelningen för nämnd och ärendehantering
  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
sv