Närheten till patienterna gör jobbet inom hemsjukvården till en självklarhet för Katarina

Hon drivs av att lära sig nya saker och att få jobba nära sina patienter. Katarina Bengtsson har jobbat inom hemsjukvården i tre år och hela 12 år inom Malmö stad. Att få ta egna initiativ och samtidigt ha kunniga och hjälpsamma kollegor och en stor organisation i ryggen gör att Katarina trivs utmärkt.

"Som sjuksköterska i hemsjukvården finns det goda möjligheter till kompetensutveckling eftersom våra patienter får allt mer avancerad vård i sitt hem istället för på sjukhus. Detta underlättar mycket för våra patienter som kan ägna sin tid åt roligare saker än att vara på sjukhuset."

Katarina Bengtsson, sjuksköterska hemsjukvård

Katarina är på väg till en vårdtagare.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

– Jag hade en kollega sen ett tidigare jobb som tipsade mig om att jobba inom hemsjukvården. Jag trivdes inte så bra på min praktik på sjukhuset och ville jobba närmare patienterna och kunna ta mer egna initiativ. På intervjun fick jag ett bra intryck av chefen och av arbetsplatsen och valde därför att jobba i hemsjukvården. Nu får jag ta många egna initiativ och har en väldigt lyhörd chef, vilket var det jag eftersökte. Jag tycker också att det är tryggt att vi utgår från samma arbetsplats och kan lära känna både kollegor och patienter ordentligt.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– Vi har flextid men våra arbetstider är normalt sätt mellan klockan 7–16. En vanlig dag börjar vi med att uppdatera oss kring vad som har hänt sedan senaste arbetspasset. Sen tittar vi över hur vårt schema för dagen ser ut, vi har en del dagliga besök hos patienter som återkommer varje vecka. Vi har ofta en avstämning på morgonen också och fördelar arbetet ifall det är någon som behöver extra hjälp. I min grupp är vi tre sjuksköterskor som har ansvar för vårt område. Men även om vi är patientansvariga för våra patienter behöver vi ha koll på varandras patienter också, så att vi kan rycka in ifall det behövs. Vi har jobbat tillsammans länge i min grupp och har haft hand om samma patienter så det brukar inte vara några problem. Tät kommunikation mellan oss sjuksköterskor, att vi alltid hjälps åt och att vi har ett bra rapportsystem är nyckeln till att vi trivs bra allihop.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag tycker om att jobba med människor och inte bara sjukdomar. Inom hemsjukvården får jag möjlighet att vara sjuksköterska så som det är tänkt att man ska vara. Det finns tid till patienterna och de omvårdnadsåtgärder som krävs och vi har möjlighet att förnya och förändra om vi tycker att det behövs. Dessutom älskar jag den här patientgruppen! Varje patient man träffar inom hemsjukvården är som att få läsa en mysig bok. Vi får ta del av deras historier, vad som har format deras liv och finnas med i deras liv under en längre period.

Hur ser din resa fram tills att du började jobba här ut (utbildning, tidigare jobb)?

– Jag började som vårdbiträde inom hemtjänsten när jag var 18 år. Sen blev jag undersköterska och fick även hjälpa till och vara hemtjänstkoordinator när det behövdes. Jag bestämde mig för att utbilda mig till sjuksköterska och sökte mig tillbaka till hemsjukvården efter utbildningen. Nu har jag jobbat heltid i Malmö stad i mer än 12 år.

Hur är det att jobba i Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Jag känner att vi sjuksköterskor har ett bra stöd i förvaltningen. Cheferna jobbar nära oss och vi har bra kommunikation med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna. Malmö stad satsar mycket på kompetenshöjningar för oss sjuksköterskor, vilken är positivt. Vi gjorde en stor inventering och gjorde om organisationen för några år sedan och det har blivit stor skillnad. Det är roligt att känna att det vi lämnade in som förbättringsförslag nu bär frukt. Bland annat har introduktionen för nya sjuksköterskor förlängts och förbättrats och det finns fler karriärmöjligheter för oss. Det gör det väldigt lockande att jobba kvar länge.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

– Det finns många utvecklingsmöjligheter och jag drivs av att lära mig nya saker! Som sjuksköterska i hemsjukvården finns det goda möjligheter till kompetensutveckling eftersom våra patienter får allt mer avancerad vård i sitt hem istället för på sjukhus. Om en person till exempel behöver dialys kan vi lära oss av dialysmottagningen på sjukhuset för att kunna ta hand om patienten i hemmet. Det underlättar mycket för våra patienter som kan ägna sin tid åt roligare saker än att vara på sjukhuset. Förutom massor med interna och externa kurser har vi också möjlighet att gå en universitetsutbildning till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, det har jag själv ansökt om att kunna göra.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

– Alla som har valt att utbilda sig till sjuksköterska för att få jobba nära sina patienter borde söka jobb här! Vi får möjlighet att följa en patient på längre sikt, sätta in åtgärder, utvärdera och faktiskt se resultatet av den vård vi ger. Dessutom är lönerna och arbetsvillkoren bra och vi arbetar på samma arbetsplats hela tiden. Vi jobbar också färre helger och kvällar än man behöver göra hos andra arbetsgivare och vi är en stor organisation med massor av kunskap vilket ger ett bra stöd.

sv