$left
$middle

Grundläggande nivå

Om du saknar eller behöver komplettera dina kunskaper på grundskolenivå är du välkommen till den grundläggande vuxenutbildningen.

Om grundläggande vuxenutbildning

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa kurser inom de flesta ämnen som ingår i grundskolan.

Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Förkunskaper

Många av kurserna är uppdelade i delkurser, det vill säga flera mindre kurser. Dina förkunskaper avgör vilken delkurs du ska börja på.

Vem kan studera på grundläggande nivå?

Du har rätt att studera inom den grundläggande vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som:

  • är folkbokförd i Malmö kommun
  • behöver komplettera dina kunskaper för att få ett slutbetyg från grundskolan
  • vill få kunskaper för att kunna fortsätta studera på gymnasienivå
  • har läst sfi och vill fortsätta dina studier inom vuxenutbildningen
  • inte har gått i grundskolan.

Är du sökande från annan kommun?

Du som inte är folkbokförd i Malmö kan studera på Komvux Malmö om din hemkommun godkänner studier på annan ort. Kontakta din kommun för information.

Kombinera studierna med annan utbildning, arbete eller praktik

Om du vill kan du kombinera studierna med utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller med andra ämnen/kurser på grundläggande och gymnasial nivå, alternativt jobb eller praktik.

Svenska som andraspråk

Om du vill läsa svenska som andraspråk (SvA) behöver du ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det kan till exempel betyda att du har läst sfi kurs D tidigare. Har du inte betyg från sfi kan du göra ett nivåtest för att se om du klarar att läsa kursen i svenska som andraspråk.

Vill du studera på Komvux Malmö men saknar svenskt personnummer?

Villkor och ansökan för nordiska- och EU/ESS-medborgare

Om du är EU/ESS-medborgare och inte har svenskt personnummer behöver du ansöka om rätt att studera på Komvux Malmö.

Ansökan för ukrainare som kommit till Sverige under skydd av massflyktsdirektivet

Är du ukrainare och kommit till Sverige under skydd av massflyktsdirektivet och vill studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå?

Då behöver du först ansöka om tillfälligt nummer för ukrainska medborgare. För att ansöka måste du vara bosatt i Malmö och kunna styrka ditt ukrainska medborgarskap och uppehållstillstånd i Sverige.

Foto: Frasse Franzén, Malmö stad

Kontaktinformation och länkar

sv