Grundläggande nivå

Om du saknar eller behöver komplettera dina kunskaper på grundskolenivå är du välkommen till den grundläggande vuxenutbildningen.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Svenska som andraspråk
Om du vill läsa svenska som andraspråk (SvA) behöver du ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det kan till exempel betyda att du har läst sfi kurs D tidigare. Har du inte betyg från sfi kan du göra ett nivåtest för att se om du klarar att läsa kursen i svenska som andraspråk.
Förkunskaper
Många av kurserna är uppdelade i delkurser, det vill säga flera mindre kurser. Dina förkunskaper avgör vilken delkurs du ska börja på.

Foto: Frasse Franzén