$left
$middle

Bulltofta rekreationsområde

Grafiskt mönster

Bulltofta cricketplan ligger nära motionscentret i Bulltofta rekreationsomårde, som är ett stort härligt naturområde. Här finns både sköna naturområden, utegym och kafé.

  • Bulltofta
  • WC
  • Motionsspår
  • Utomhusaktiviteter
  • Grillplatser
  • Utomhusgym
  • Kafé

Hitta hit

  • Närmsta gatuadress till GPS och färdtjänst: Cederströmsgatan 6
  • Cirka 150 meter till platsen
sv