Varvsparken i Västra hamnen

.Stor lekplats

En stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Den populära sollekplatsen är en självklar mötesplats i Västra Hamnen.

  • Västra hamnen
  • WC
  • Lekplats i närheten

Hitta hit

  • Närmsta gatuadress till GPS och färdtjänst: Einar Hansens esplanad 37