$left
$middle

Södra Bulltoftavägen/Cirkulationsplats Hornsgatan/Nobelvägen

Gatan och cirkulationsplatsen byggs om tillsammans med VA Syd. Och gör resorna till och från Kirseberg smidigare och mer hållbara. Gatumiljön blir dessutom grönare.

Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras i etapper hösten 2023 till våren 2025

Så påverkas du under byggtiden

Följ de orangea omledningsskyltarna på plats. Tack för att du förstår, din omväg betyder allt.

  • Du som kör bil når Södra Bulltoftavägen endast från nordgående riktning, eftersom gatan är avstängd från cirkulationsplatsen Hornsgatan/Nobelvägen fram till Gerlachgatan. Endast ett körfält i vardera riktning är öppet i cirkulationsplatsen Hornsgatan/Nobelvägen.
  • Du som promenerar eller rullar eller cyklar kan ta dig runt arbetsområdet.
  • Du som åker buss kan resa som vanligt.

Södra Bulltoftavägen 2025

Grönare och tryggare gatumiljö

Ta dig till och från Kirseberg längs den ännu grönare, bättre upplysta Södra Bulltoftavägen, på nya, breda gång- och cykelbanor.

Mer modern kollektivtrafik

Res punktligt med MalmöExpressen linje 4 som numera kör på Södra Bulltoftavägen. De nya hållplatslägena ligger vid Östervärn station, Lokstallarna, Solgatan och Sege park.

Robust VA-system

Vattenledningarna i gatan är separerade så att regn- och avloppsvatten går i olika rör. Kapaciteten i ledningsnätet för att klara av stora regn och skyfall har ökat. Risken för översvämningar i området har minskat.

Om entreprenaden

Allt vi ska bygga

Södra Kirseberg och Östervärn

Malmö växer österut! I Kirseberg och Östervärn planerar Malmö stad bygga nya bostäder, skolor och verksamheter.

sv