$left
$middle

Rewaise - Resurseffektiv användning av vatten

Malmös befolkning ökar i takt med att staden byggs ut och förtätas. Fler cirkulära system behöver införas för att vatten, energi och råvaror ska kunna räcka till fler.

Tillsammans med flera samarbetspartners, och med VA Syd i spetsen, testar Malmö stad bland annat lösningar för att minska dricksvattenanvändningen genom att använda innovativ teknik för hållbara cirkulära vattensystem lokalt i Sege Park.

Testerna genomförs i projektet Rewaise vilket står för Resilient Water Innovation for Smart Economy. Syftet är att de ska leda till en hållbar och mer cirkulär användning av vattenresurser i det nya området Sege Park i Malmö. Det är framförallt tre tester som ska genomföras i projektet:

  • Det första är att tillvarata regnvatten till toalettspolning och bevattning av odling för att minska användningen av kranvatten.
  • Det andra är att låta regnvatten samlas och synas i boendemiljön för att bidra till estetiska värden och ett ökat välbefinnande hos de boende i Sege Park.
  • Och det tredje är att använda gödsel till lokala odlingar gjord av återvunnen urin från urinsorterande toaletter för att bidra till ett mer cirkulärt system. På sikt kan lösningen även avlasta reningsverken och därmed spara energi.

Projektet utgår från Hållbarhetsstrategin för Sege Park och den gemensamma Kretsloppsöverenskommelsen i Sege Park.

Om projektet

Projektet avslutas år 2025 och finansieras av EU Horizon 2020. I projektet ingår Malmö stad, Lunds kommun, SLU Uppsala, Winning Innovation (WIN), Sweden Water Research, Lunds universitet, Parkering Malmö och MKB Fastigheter. Projektet leds av VA Syd.

Sharing Cities och Vinnovas logotyper

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 869496.

sv