$left
$middle

Media och varumärke

Ett samlat varumärke stärker attraktiviteten och gynnar affärerna. Här samlar vi bilder och filmklipp, texter, presentationer du kan använda för att att prata om Malmö.

Som Malmöverksam är du en del av en större helhet och för att lyckas är det viktigt att vi tillsammans kommunicerar en tydlig bild av destinationen Malmö. Både det enskilda företaget och Malmö som plats gynnas av att alla drar åt samma håll och tydliggör Malmö attraktivitet i kommunikation, innehåll och profilering.

Vi vill att det ska vara inspirerande och enkelt för alla att kommunicera om Malmö. För att göra det så enkelt som möjligt har vi tagit fram ett riktlinjesdokument som ger en tydlig övergripande riktning som olika aktörer kan använda sig av i sina aktiviteter:

Riktlinjer för Malmös destinationsvarumärke Pdf, 21 MB. (PDF)

Innehåll

Har du frågor om Malmös destinationsvarumärke?
Kontakta mig:

aefg

Fredrik Johansson
fredrik.johansson8@malmo.se
Mobil: +46 (0)734-324898

sv