Karta över möjliga stationslägen i Malmö.

Öresundsmetrons stationer i Malmö utreds

Stadsbyggnadskontoret i Malmö ska genomföra en fördjupad översiktsplan av Öresundsmetron. Till att börja med kommer projektet utreda den nya tunnelbanans dragning samt placeringen av stationer från kusten fram till Malmö C.

– Nu går vi in i den första fasen och där har vi en ambition att ta fram ett förslag på exakt dragning och stationslägen fram till Malmö C. Därefter kommer vi in i en andra fas där vi kollar på vidare anslutningar efter centralen, säger Gustav Aulin som är en av två projektledare för arbetet med översiktsplanen.

Två alternativ utreds

Sedan tidigare har Malmö stad tagit fram två möjliga sträckningar av tunnelbanan som också innebär olika placeringar av stationer. Den första stationen i Malmö, om man anländer från Köpenhamn, ska ligga i norra delarna av Västra hamnen. I detta läge kollar man även på frågor kopplade till kustskydd, eventuella utfyllnader och hur stadsutveckling hanteras. Sedan blir nästa station i höjd med Stora Varvsgatan. Endera i ett västligt läge vid Masttorget eller i ett östligt läge vid Gängtappen.

– Bägge alternativen har för- och nackdelar men nu ska vi göra en mer grundlig utredning och kolla på allt från möjliga svängradier till förutsättningarna i marken för att bygga de olika sträckorna. Sedan ska vi komma fram till vilken sträckning som mest fördelaktig, säger Lukas Lindgren som också är projektledare för översiktsplanen.

Porträtt på Gustav Aulin

Gustav Aulin, en av projektledarna på stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Många olika perspektiv vägs in

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är ett komplext arbete där man tar hänsyn till allt från miljö till stadsbyggnad och byggnadstekniska perspektiv. Därför ska projektgruppen även involvera kollegor från andra förvaltningar, som till exempel fastighets- och gatukontoret samt stadskontoret.

– Externa aktörer från näringslivet och myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen kommer också få tycka till. Sedan är ju det här något som berör danska myndigheter och Köpenhamns kommun, så även de kommer vara viktiga remissinstanser, säger Gustav Aulin.

– FÖP:en blir också ett viktigt förhandlingsunderlag i framtida dialog med svenska och danska staten inför beslut om byggande och finansiering av metron, menar Gustav Aulin.

Metrostation på södra sidan av Malmö C

Översiktsplanen är ett omfattande arbete och beräknas vara klar under 2027. Till dess kommer projektet även att kolla på stadsutveckling kopplat till stationerna samt placeringen av metrostationen vid Malmö C.

– Utgångspunkten för placeringen är att Öresundsmetron ska ligga på södra sidan av Malmö C. Det är fördelaktigt med bussterminalen i nära anslutning och närheten till centrum, säger Lukas Lindgren.

sv
sv