Fairtrade City-konceptet

Fairtrade City-konceptet lanserades i Storbritannien 2001, då Garstang utropades till världens första "Fairtrade town". 2006 blev Malmö Sveriges första Fairtrade City.
 
För att bli en diplomerad Fairtrade City krävs att staden uppfyller en rad kriterier, som sedan följs upp och redovisas vartannat år. Kriterierna för diplomeringen är:

  • Att andelen Fairtrade-märkta produkter i kommunens verksamheter ökar.
  • Att det finns en styrgrupp för arbetet.
  • Att utbudet av etiskt märkta produkter i butiker, på kaféer och restauranger i Malmö ständigt ökar.
  • Att konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter på arbetsplatser ökar.
  • Att fler och fler Malmöbor känner till begreppet och innebörden av rättvis handel.

Konceptet är ett enkelt sätt för en stad eller kommun att konkret göra skillnad för miljoner människor världen över.

Senast ändrad: 2015-05-06 17:40