Vårt engagemang

I Malmö tycker vi det är viktigt att arbeta med frågor som rör etisk konsumtion och rättvis handel och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. För att nå våra högt ställda mål behöver vi samarbeta med föreningsliv och  näringsliv samt lyfta frågan bland Malmöborna.

Har du inte redan för vana att välja Fairtrade-märkt kaffe eller te kan det vara ett nog så gott bidrag att börja med. I Malmö stads mål för kommunens verksamheter finns inskrivet att rättvisemärkt och/eller ekologiskt ska vara förstahandsvalet — gör det till ditt också!

Senast ändrad: 2019-08-23 14:17