Malmöskolor för hållbar utveckling

Under 2019 och 2020 arbetar Malmö stad och Naturskyddsföreningen med skolor som vill ta ett helhetsgrepp kring sitt hållbarhetsarbete med siktet inställt på en skolutmärkelse för hållbar utveckling. Skolorna erbjuds processledning i att identifiera skolans utvecklingsbehov, samt inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.

Lärande för hållbar utveckling, LHU, innebär att utforska och sammankoppla frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. Undervisningens innehåll kan förstärkas av att hållbarhetsfrågorna återspeglas i skolans fysiska miljö, i undervisningsmetoderna och i arbetet med strategisk utveckling och elevers delaktighet. Ett sätt att ta detta helhetsgrepp är att arbeta för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling eller Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg. En utmärkelse är ett sätt att arbeta med systematisk skolutveckling som dessutom visar omvärlden att skolan prioriterar hållbar utveckling.

Projektet ”Malmöskolor för hållbar utveckling” är ett samarbete mellan Malmö stad och Naturskyddsföreningen med syftet att främja skolors arbete med hållbar utveckling. Genom projektet vill vi öka vår kunskap om hur vi kan stötta skolor i deras hållbarhetsarbete och i förlängningen inspirera ännu fler Malmöskolor att arbeta strategiskt med hållbar utveckling. Tre skolor i Malmö är med i projektet: Apelgårdsskolan, Kryddgårdsskolan och Oxievångsskolan.

Vad innebär projektet Malmöskolor för hållbar utveckling

Skolorna som deltar i projektet får under processledda träffar stöd i att identifiera behov och ta fram en plan för att arbeta långsiktigt med LHU, som tydligt kopplar till kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och/eller utvecklingsområdena i certifieringen Grön Flagg. Deltagande skolor uppmuntras också att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling, till exempel kan målen vara utgångspunkt för samverkan med det omgivande samhället.

Projektet inbegriper strategisk skolutveckling, ämnesövergripande arbete, elevinflytande och samverkan med det omgivande samhället. Det är kostnadsfritt att medverka.

Detta erbjuder vi medverkande skolor:

  • Processledning under tre träffar våren 2019 i att identifiera utvecklingsbehov i det strategiska och pedagogiska arbetet.
  • Inspiration och stöd i arbetet med att ta fram och genomföra en plan för aktiviteter och under 2019-2020. Aktiviteterna kan vara t.ex. kompetensutveckling, tema- och projektarbeten, studiebesök och samverkan med olika samhällsaktörer.

Vid frågor, välkomna att kontakta:

Linnea Uppsäll, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad

E-post: linnea.uppsall@malmo.se

Telefon: 0733-352129

 

Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningen

E-post: agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

Telefon: +46 72 252 32 87

Senast ändrad: 2020-04-16 11:45