Ramavtal 8 – Storstad Malmö

Kartbild över de satsningar som är med i Ramavtal 8 Storstad Malmö.

Bilden illustrerar delar av de buss- och tågobjekt som ingår i Ramavtal 8 Storstad Malmö. Klicka på bilden för större format.

Malmö växer och vi är många som ska samsas om utrymmet i vår stad. Med Sverigeförhandlingen och Ramavtal 8 Storstad Malmö (Storstadspaketet) blir det möjligt att på kortare tid förverkliga en vision om ett helt och hållbart Malmö, där den utbyggda kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att kunna hålla en hög takt på bostadsbyggandet.

I Ramavtal 8 – Storstad Malmö ingår följande:

  • Fyra nya MalmöExpresser (helelektrifierade stadsbusslinjer) samt tre elbusslinjer
  • Tre mil nya cykelbanor (totalt 14 projekt)
  • Utbyggd Pågatågstrafik till Lomma/Kävlinge
  • 26 750 nya bostäder i Malmö, 900 var i Lomma och Kävlinge kommuner; totalt 28 550.

Åtgärderna finansieras genom ett 50 procentigt bidrag från staten (25 procent för cykelbanorna), under förutsättning av respektive kommun ser till att det byggs bostäder.

Infrastrukturprojekten (MalmöExpresslinjerna, cykelbanorna och utbyggnaden av Pågatågstrafiken) ska vara genomförda 2031. Bostäderna ska vara byggda 2035.

Läs mer om de olika åtgärderna på respektive undersida.

Nyhetsbrev om stadsutveckling!

Vill du prenumerera på Malmö stads kommande nyhetsbrev om stadsutveckling? Anmäl dig redan idag!

Senast ändrad: 2020-04-21 09:18