Storstadspaket Malmö

Kartbild över de satsningar som är med i sverigeförhandlingen.

Bilden illustrerar delar de buss- och tågobjekt som ingår Malmös del i Storstadspaketet. Klicka på bilden för större format.

Öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner, det var en del av Sverigeförhandlingens uppdrag. I Malmö innebär det bland annat fyra nya MalmöExpresslinjer och sammanlagt tre mil nya cykelbanor – och ett bostadsåtagande på 26 750 bostäder.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Dessa tre regioner växer kraftigt, vilket bidrar till hela Sveriges tillväxt. För att denna utveckling ska kunna fortsätta på lång sikt krävs infrastruktur som ger hög tillgänglighet och fler bostäder. Det gör det möjligt för människor att flytta till och inom respektive region, vilket i sin tur möjliggör för företag och andra arbetsgivare att rekrytera. (sverigeförhandlingen.se)

Fram till 2031 ska Malmö stad bland annat anpassa stadens gator till fyra nya MalmöExpresslinjer och bygga sammanlagt tre mil nya cykelbanor. Åtgärderna finansieras genom ett 50 procentigt bidrag från staten (25 % för cykelbanorna), under förutsättning av staden ser till att det byggs 26 750 bostäder – det så kallade bostadsåtagandet. Bostadsåtagandet ska vara genomfört 2035. Även Lomma och Kävlinge kommuner har ett bostadsåtagande på 1 800 bostäder, utöver dem i Malmö.

Bussarna som ska trafikera gatorna ska vara helt elektrifierade, vilket bidrar till renare luft och tystare fordon. De får även bättre framkomlighet, vilket medför ökad bekvämlighet och kvalitet för resenärerna. Region Skåne svarar för trafikeringen.

Nyhetsbrev om stadsutveckling!

Vill du prenumerera på Malmö stads kommande nyhetsbrev om stadsutveckling? Anmäl dig redan idag!

Senast ändrad: 2020-03-12 14:58