Bostadsåtagandet

I Storstadsavtalen åtar sig Malmö stad att skapa förutsättningar för att det byggs 26 750 bostäder fram till 2035 (totalt 28 550 om man räknar med Lommas och Kävlinges respektive åtaganden). Bostadsbyggandet är en förutsättning för att staden ska få statlig finansiering.

Satsningarna på kollektivtrafiken i Malmö bedöms kunna skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande i flera delar av Malmö. För varje objekt pekas det ut ett så kallat influensområde, och det är inom detta område som bostäderna förväntas byggas. Det finns också ett bostadsåtagande kopplat till Lomma och Kävlinge kommuner, med 900 bostäder per kommun. Det totala bostadsåtagandet är 28 550 bostäder.

Att bostäderna byggs är en förutsättning för att staden ska uppnå 50 procentig statlig finansiering av kollektivtrafikobjekten, och 25 procentig finansiering av cykelbanorna.

Hur det går med bostadsbyggandet rapporteras in till Trafikverket, flera gånger per år. Alla bostäder som färdigställts från och med oktober 2017 räknas in i bostadsåtagandet.

Karta som visar var bostäderna kopplade till Storstadspaketet är tänkt att byggas.

Det rödmarkerade ytan visar var bostäderna ska byggas. Linjerna visar var de olika stadsbussarna ska gå.

Senast ändrad: 2019-09-27 10:42