Projekteringsanvisningar

Våra projekteringsanvisningar förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Läs igenom förord och läsanvisning före ni börjar att ta del av de olika
delarna av projekteringsanvisningarna.
SF Projekteringsanvisning Förord och Läsanvisning ver 3.0 (pdf, 267.4 kB)

Projekteringsanvisning Handlingsförteckning ver 3.0 (pdf, 207 kB)

Synpunkter och förslag

Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag till ändringar på våra Projekteringsanvisningar! Skriv ner vilket kapitel det rör sig om och ditt förslag till ändring och maila dessa till vår e-postadress.

Projekteringsanvisningar som publicerades 200131

Projekteringsanvisningar som publicerades före 200131

Ladda ned

Bilaga 1 till Brand kan hämtas ut genom att ni mailar in till oss på sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se

Bilaga 1 till Sprinkler kan hämtas ut genom att ni mailar in till oss på sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se

Bilaga 1 och 2 till SRÖ kan hämtas ut genom att ni mailar in till oss på
sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se