$left
$middle

Projekteringsanvisningar

Våra projekteringsanvisningar förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

Läs igenom förord och läsanvisning före ni börjar att ta del av de olika
delarna av projekteringsanvisningarna.
SF Projekteringsanvisning Förord och Läsanvisning ver 3.0 Pdf, 267.4 kB. (Pdf, 267.4 kB)

Projekteringsanvisning Handlingsförteckning ver 3.1 Pdf, 194.6 kB. (Pdf, 194.6 kB)

Synpunkter och förslag

Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag till ändringar på våra Projekteringsanvisningar! Skriv ner vilket kapitel det rör sig om och ditt förslag till ändring och maila dessa till vår e-postadress.

Ladda ned

Bilaga 1 till Brand kan hämtas ut genom att ni mailar in till oss på sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se

Bilaga 1 till Sprinkler kan hämtas ut genom att ni mailar in till oss på sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se

Bilaga 1 och 2 till SRÖ kan hämtas ut genom att ni mailar in till oss på
sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se