$left
$middle

Projekteringsanvisningar

Våra projekteringsanvisningar förklarar vilka tekniska krav vi ställer på alla arbeten som utförs i våra fastigheter, utöver myndighetskrav.

SF Projekteringsanvisning Förord & Läsanvisning ver 3.2 Pdf, 219 kB.

SF Projekteringsanvisning Handlingsförteckning ver 3.5 Pdf, 285.7 kB.

Frågor, synpunkter och förslag

Vi tar tacksamt emot frågor kring projekteringsanvisningar, synpunkter samt förslag till ändringar på våra projekteringsanvisningar! Skriv ner vilket kapitel det rör sig om och ditt förslag till ändring och maila dessa till vår e-postadress.

Projektanvisningar

Maila oss för att rekvirera projektanvisningar på sf.projekteringsanvisningar.sef@malmo.se

sv