$left
$middle

Elinelund

Elinelund ligger i kanten av det natursköna kalkbrottet I Limhamn. Här håller ett bostadsområde på att växa fram med skolor och förskolor, affärer och verksamheter.

Utbyggnaden av området sker i tre etapper. I den norra delen av området, som är den första etappen, håller de sista husen på att bli klara.

För den andra etappen har byggprocessen kommit igång. För den tredje etappen har ett förslag till ny detaljplan varit på samråd under vintern 2020/2021.

Fullt utbyggt kommer Elinelund innehålla runt 4000 bostäder.

Innehåll

sv