$left
$middle

Söder om spåren

Här skapar de upp till 50 meter höga kontorsbyggnaderna en storskalig entré för den som kommer med tåget från Danmark.

På bästa skyltläge längs med järnvägsspårens södra sida tar tre stora kontorsbyggnader form, med upp till 50 meter höga byggnader. Tillsammans utgör de en storskalig entré till Malmö för den som kommer med tåg från Danmark, samtidigt som de ger en inramning för kvarteren söderut.

Sammantaget byggs det:

  • Tre kontorsbyggnader om totalt 65 000 kvadratmeter,
  • parkeringshus med plats för 400 bilar, samt
  • ungefär 80 bostäder i flerbostadshus.

Planerad inflyttning för det första kontorshuset är våren 2023.

Mellan byggnaderna och spåren formas ett gång- och cykelstråk med grönska, sittplatser och spännande utblickar över spårområdet och det växande Hyllie norr om spåren.

sv