$left
$middle

Solkvarteren

I Solkvarteren har solenergi stått i fokus från första början. Här optimeras möjligheterna till lokal energiförsörjning genom sol, tack vare byggaktörernas intresse för att skapa lösningar som ligger i framkant.

Byggaktörerna har dessutom tagit fram en gemensam överenskommelse för ambitionsnivån för solenergi, där det också framgår att solenergiproduktionen ska mätas och visualiseras både på bullerskärmen i Dagvattenparken och i anslutning till respektive kvarter.

I Solkvarteren ryms cirka 470 bostäder, en förskola, ett kontor om cirka 3 100 kvadratmeter samt ett mobilitetshus. Det första bostadshuset stod klart år 2020, och området beräknas vara helt färdigt år 2023.

Karta över området

sv