$left
$middle

Trekantstomten

Granne med Hyllievångsparken ligger det som kommit att kallas för Trekantstomten. Här fanns tidigare planer på att bygga kulturhus och skola, men detta har dragits tillbaka.

Under år 2021 påbörjas ett förstudiearbete för att ringa in hur tomten ska användas på bästa sätt. Detaljplanearbete kommer att påbörjas längre fram.

Karta över området

sv