$left
$middle

Jägersro hästcenter

Jägersro Trav och Galopp är en metropol inom svensk travsport och en av de största mötesplatserna i Malmö. Planering pågår att flytta hela verksamheten österut. Den nya anläggningen ska utvecklas till Europas ledande hästcenter och beräknas stå klar år 2024.

En detaljplan för området där det nya hästcentret ska ligga antogs politiskt under år 2022. Den nya detaljplanen gör det möjligt att utveckla hästverksamheten i området och flytta Jägersro Trav och Galopp öster om den befintliga anläggningen. Inom planområdet finns utrymme att skapa ett större hästkluster med olika hästverksamheter, men även ett natur- och rekreationsområde för Malmöborna.

Första etappen i omvandlingen av Jägersro

Den nya detaljplanen gör det möjligt att skapa ett område, som på sikt ska kunna länkas samman med en ny blandad stadsbebyggelse i väster. Planförslaget omfattar:

  • En häst- och besöksanläggning med tävlings- och träningsbana, polisrytteri, gymnasium eller vuxenutbildning med hästinriktning och tillhörande faciliteter.

  • Ett natur- och rekreationsområde för Malmöborna i nordvästra delen av planområdet, öster om Risebergabäcken, med nya gång- och cykelvägar och dagvattendammar.

  • En ny gata med gång-och cykelväg från Elisedals industriområde i söder genom planområdet till Elisedalsvägen i nordöst.

Europas ledande hästcenter

Med den nya anläggningen vill Skånska Travsällskapet skapa Europas ledande hästcenter med utrymme för 20 000 besökare under stora tävlingsdagar.

Grunden till det nya Jägersro är en 1 400 meter lång tävlingsbana med träningsmöjligheter. Runt banan skapas en flexibel hästby med hästen i fokus.

I förslaget för området finns en publik byggnad med arena, ett flertal restauranger, barer, hörsal och kontor. Här planeras även för servicebyggnader, travskola med körhall och hagar.

Genom att skapa en närhet till hästar och tävlande, ska besökarna kunna ”se bakom kulisserna” och få en upplevelse utöver det vanliga.

Karta över området

sv