Limhamn

Limhamn är den lilla staden i staden med en stark historisk identitet. Inflyttningen till stadsdelen är stor och utbyggnaden sker i hamnområdet och i området norr om kalkbrottet .

Båda områdena har växt fram successivt de senaste tio åren och är idag till stora delar bebyggda. I Limhamns hamnområde återstår endast ett tiotal fastigheter att bebygga. Det pågår arbete med att anlägga gator, kajer och parker i området. Detta görs efterhand som byggnader och kvarter blir klara.

I området norr om kalkbrottet, återstår den nordvästra delen att bebygga. Det finns ett planuppdrag för det nordvästra hörnet och söderut mot Hammars park (dp 5726). Här vill HSB bygga bostäder.

Innehåll