$left
$middle

Limhamn

Limhamn är den lilla staden i staden med en stark historisk identitet. Inflyttningen till stadsdelen är stor och utbyggnaden sker i hamnområdet och i området norr om kalkbrottet .

Båda områdena har växt fram successivt de senaste tio åren och är idag till stora delar bebyggda. I Limhamns hamnområde återstår endast ett tiotal fastigheter att bebygga. Det pågår arbete med att anlägga gator, kajer och parker i området.

Ett parallellt uppdrag om ny gestaltning av silorna i Limhamn kommer att pågå under hösten 2022. Tre arkitektteam får uppdraget att ta fram förslag på ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service. För att kunna genomföra förändringen krävs en ny detaljplan för området och det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för arbetet med den nya planen. Den 30 augusti är sista dagen att ansöka om att delta i det parallella uppdraget.

I området norr om kalkbrottet, återstår den nordvästra delen att bebygga. Det finns ett planuppdrag för det nordvästra hörnet och söderut mot Hammars park. Här vill HSB bygga bostäder.

Innehåll