Limhamn

Limhamn är den lilla staden i staden med en stark historisk identitet. Inflyttningen till stadsdelen är stor och utbyggnaden sker i hamnområdet och i området norr om kalkbrottet .

Båda områdena har växt fram successivt de senaste tio åren och är idag till stora delar bebyggda. I Limhamns hamnområde återstår endast ett tiotal fastigheter att bebygga. Det pågår arbete med att anlägga gator, kajer och parker i området. Detta görs efterhand som byggnader och kvarter blir klara.

I området norr om kalkbrottet, återstår den nordvästra delen att bebygga. Det finns ett planuppdrag för det nordvästra hörnet och söderut mot Hammars park (dp 5726). Här vill HSB bygga bostäder.