$left
$middle

5726

Dp 5726, del av Limhamn 155:507 m.fl. i Kalkbrottet

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-10 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av Limhamn 155:507 m.fl. i Kalkbrottet.

Planuppdrag

sv