$left
$middle

Från fiskeläge till industrisamhälle

Limhamn blev en del av Malmö år 1915, men började bebyggas redan 100 år tidigare. Idag återspeglas historien bland annat i den varierade bebyggelsen i centrala Limhamn och bevarandet av gamla lokstallar.

Limhamn började bebyggas redan i början av 1800-talet och befolkningen bestod då främst av fiskare. Samhället växte snabbt och i slutet av 1800-talet var Limhamn ett av de ledande fiskelägena i Skåne.

Vid den här tiden började också Limhamn att förvandlas till ett betydande gruv- och industrisamhälle. 1887 grundade R F Berg Skånska cementgjuteriet och tre år senare invigdes en anläggning för cementtillverkning i Limhamn.

Kalkbrytningen och cementtillverkningen krävde stora mängder arbetskraft och runt sekelskiftet växte Limhamn kraftigt.

År 1915 blev Limhamn en del av Malmö och då invigdes även spårvägslinje 4 från Malmös centrum till Limhamns centrum. Då var Limhamn en av Sveriges största köpingar med 10 000 invånare.

Bevarande av industrihistorian

Limhamn har idag en varierad bebyggelse, där man fortfarande kan följa samhällets utveckling och kraftiga tillväxt vid sekelskiftet 1900.

I centrala Limhamn finns till exempel boendemiljöer från flera tidsperioder som hyreshus, villor, arbetar- och fiskebostäder i en härlig blandning.

Limhamns hamnområde är tätt sammanbundet med Limhamns historia. I utformningen av den nya stadsstrukturen har det därför varit viktigt att bevara spåren från denna historia.

Bevarandet av några av de gamla silosen och lokstallet är ett sätt att visa den historiska anknytningen till platsen. Ett annat är att knyta an till tidigare strukturer som till exempel järnvägsspåret från sillabanan.

sv