Lorensborg och Bellevuegården

I Lorensborg och Bellevuegården pågår planering av ny bebyggelse som kan bidra till förnyelse. I arbetet ingår att undersöka hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats.

I Bellevuegården pågår planering av nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan. Genom nya detaljplaner kan runt 460 nya bostäder byggas.

Det pågår också ett arbete med ett planprogram som tar ett helhetsgrepp över Lorensborg och Bellevuegården. Ett förslag till planprogram går ut på samråd våren 2021.

Innehåll