$left
$middle

Lorensborg och Bellevuegården

I Lorensborg och Bellevuegården pågår planering av ny bebyggelse som kan bidra till förnyelse. I arbetet ingår att undersöka hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats.

I Bellevuegården pågår planering av nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan. Genom nya detaljplaner kan runt 460 nya bostäder byggas.

Det pågår också ett arbete med ett planprogram som tar ett helhetsgrepp över Lorensborg och Bellevuegården. Från den 9 juni till den 30 september 2021 var planprogrammet på samråd. Under samrådstiden hade alla som berörs av förändringarna möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Nu sammanställs och besvaras alla synpunkter i en samrådsredogörelse, därefter bearbetas planförslaget vidare.

Innehåll