Lorensborg och Bellevuegården

I Lorensborg och Bellevuegården pågår planering av ny bebyggelse som kan bidra till förnyelse. I arbetet ingår att undersöka hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats.

I Bellevuegården pågår planering av nya bostäder på båda sidorna av Lorensborgsgatan. Genom nya detaljplaner kan runt 460 nya bostäder byggas.

Det pågår också ett arbete med ett planprogram som tar ett helhetsgrepp över Lorensborg och Bellevuegården. Från den 9 juni till 30 september är planprogrammet på samråd. Under samrådstiden har alla som berörs av förändringarna möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Under samrådstiden kan du även se en modell av planförslaget på Bellevuegårdens bibliotek.

Skicka in dina synpunkter

Har du tankar och idéer om hur området kan utvecklas? Från den 9 juni till 30 september är förslaget till planprogram för Lorensborg och Bellevuegården på samråd. Då har alla som berörs av förändringarna möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi behöver få dina synpunkter skriftligen senast den 30 september. Mejla synpunkterna till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller posta dem till Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Märk mejlet eller brevet med ”samråd Pp 6050”. Du behöver ange ditt namn och din postadress.

Välkommen på framtidsvandring

Nu erbjuder vi guidade turer i planområdet med begränsat antal platser för alla som är intresserade. Framtidsvandringen leds av projektledare, planarkitekt och trafikplanerare på Malmö stad. Under vandringen har du möjlighet att ställa frågor till oss om planprogrammet.

Tisdagen den 31 augusti kan du följa med på framtidsvandring kl 13:00 i Lorensborg och kl 14:30 i Bellevuegården.

Onsdagen den 15 september kan du följa med på framtidsvandring kl 15:00 i Lorensborg och kl 16:30 i Bellevuegården.

Anmäl dig senast dagen före vandringen!

Välkommen på informationsmöte

Under mötet presenterar vi förändringarna som planprogrammet innebär och du har möjlighet att ställa frågor. Mötet kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Informationsmötet hålls vid två tillfällen, den 15 juni kl. 18–19 och den
1 september kl. 18-19. Du anmäler dig till mötet senast dagen innan.

Innehåll