CTC i Lorensborg och Bellevuegården

Communities that care arbetar för att stärka barn och unga, genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.