$left
$middle

Område 8 - Lorensborg/Bellevuegården

Välkommen till vårt område som består av Bellevuegården, Dammfri, Kronborg, Lorensborg, Pildammsparken, Stadion och Ärtholmen.

CTC kretsar kring barnen. Vi arbetar för att stärka barn och unga i vårt område genom att skapa möjligheter till en meningsfull fritid, engagerade vuxna och bra villkor för framtiden. Tillsammans med boende och verksamheter i området vill vi bygga en känsla av stolthet, tillit och att våga drömma stort.

Vill du engagera dig? Välkommen på våra träffar och utbildningar!

Läs mer

Kontakta oss

sv