Frågor och svar om CTC

CTC-arbetet startade i fem områden hösten 2018. Implementering av CTC i hela Malmö planeras 2021/2022.

sv