$left
$middle

Främja goda val

Främja goda val är ett föräldraprogram som är bevisat effektivt på universell nivå för att förebygga användande av tobak, alkohol och droger, våld, ungdomsbrottslighet och psykisk ohälsa.

Fokus ligger på att föräldrar ska utveckla verktyg för att kunna guida sina barn genom tonåren, för att främja en positiv utveckling. Programmet bidrar till att stärka banden inom familjen, förbättra kommunikationen mellan förälder och barn, hjälpa familjer att hantera konflikter samt att följa tydliga riktlinjer. Familjer lär sig sätt att bygga och/eller bibehålla varaktiga relationer eftersom tonåringar som står nära sina familjer har bättre utfall när det gäller hälsa och utbildning

Målgrupp

Programmet riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare med barn i åldern 8–14 år och är universellt, det vill säga att det riktar sig till alla föräldrar. Programmet består av fem träffar (sex vid digital utbildning), där även barnen deltar vid ett tillfälle.

Riskfaktorer FGV har positiv effekt på följande:

 • Bristande föräldraskap
 • Konflikter inom familjen
 • Föräldrar med tillåtande attityder till tobak, alkohol och narkotika
 • Föräldrar med tillåtande attityder till klotter, stöld och våld
 • Upproriskhet
 • Tidig debut av tobak, alkohol och narkotika
 • Kamrater som säljer droger, stjäl, bär vapen, skolkar eller blivit gripen
 • Kamrater som röker, dricker alkohol och använder droger
 • Positiv bekräftelse av problembeteende från kamrater
 • Tillåtande attityd till att bära pistol/revolver, stöld, våld och skolk
 • Tillåtande attityd till tobak, alkohol och narkotika
 • Uppfattning att tobak, alkohol och narkotika inte är skadligt
 • Intention att använda tobak, alkohol och narkotika
 • Bära pistol/revolver, bli gripen, använda våld vid låg ålder
 • Anknytning till familjen
 • Tillfälle att få delta och bidra prosocialt i familjen
 • Bekräftelse för prosocialt beteende i familjen

Skyddsfaktorer FGV har positiv effekt på följande:

 • Individuell moral
 • Social kompetens
 • Kamrater med prosocialt beteende
 • Tilltro till egen förmåga (mäts inte i CTC-enkäten)
 • Framtidstro (mäts inte i CTC-enkäten)

Kontaktinformation

Preventionsgruppen

sv