$left
$middle

Communities That Care (CTC)

Att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga är ett långsiktigt arbete. Malmö stad arbetar med ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet - CTC.

Filmer om CTC

CTC-områden

CTC har införts i fem områden i Malmö. Ta del av information om arbetet i områdena, deras områdesprofiler och handlingsplaner.

Mer om CTC

Frågor och svar om CTC

CTC-arbetet startade i fem områden hösten 2018 och planeras att implementeras i hela Malmö.

Nyheter om CTC

En aktuell bild av vad som händer med CTC nu får du genom att läsa det senaste nyhetsbrevet!

Föreläsningar om CTC

Stadskontorets preventionsgrupp erbjuder ett antal kostnadsfria föreläsningar om CTC.

Kontaktinformation och länkar

sv