$left
$middle

Effekt 7-9 föräldraprogram i skolan

EFFEKT 7–9 är ett förebyggande föräldrastödsprogram mot alkohol som riktar sig till alla föräldrar som har barn i högstadiet.

Föräldramöten med information och konkreta råd

På skolans ordinarie föräldramöten får föräldrarna information om gränssättning och gemensamma överenskommelser skapas tillsammans med andra föräldrar. Föräldrarna får också en rad konkreta råd hur de kan hålla sina barn borta från alkohol.

Programmet har tre viktiga komponenter

  • Att göra föräldrar medvetna om att alkohol och unga är en prioriterad fråga
  • Att få föräldrar att känna att de fortfarande utövar ett stort inflytande över sina barns attityder och beteenden
  • Ge föräldrar konkreta råd om hur de kan göra för att påverka sina barn, hur de kan initiera konstruktiva dialoger med sina barn

Hur går det till?

Insatserna är riktade till föräldrar med barn i årskurs 7-9. De genomförs som strukturerade presentationer på 15-30 minuter som en del av ordinarie föräldramöten. Sammanlagt blir det sex tillfällen, en presentation varje termin. Det blir delvis påminnelser av tidigare budskap – vilket är en viktig komponent i programmet – men också viss variation för att upprätthålla intresset och alltid ge upplevt värde.

Föräldrapresentationernas syften

  • Att öka engagemanget bland föräldrar på skolans föräldramöten.
  • Att stärka relationen mellan lärare och föräldrar.
  • Att skjuta upp ungas alkoholdebut och minska berusningsdrickandet.
  • Ökad måluppfyllelse i skolan.

EFFEKT är ett bevisat effektivt program på universell nivå. Programmet innehåller moment för att arbeta med föräldrars attityder, för att i förlängningen minska alkoholkonsumtion och ungdomsbrottslighet.

Kontaktinformation

Preventionsgruppen

sv