$left
$middle

Höjaspelet - Good Behavior Game

Höjaskolan har varit pilotskola för införandet av det internationellt erkända programmet Good Behavior Game.

Höjaskolan, som fått låna sitt namn till Höjaspelet, den svenska versionen av Good Behavior Game, har visat stort prov på mod och goda resultat genom att vara först ut med att testa om detta effektiva program fungerar i den svenska skolmodellen.

sv