Uppdaterad 9 juli 2021

9 juli 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

CTC utökas till hela Malmö

Det finns i nuläget fem lokala områdesteam i staden som utför det operativa CTC-arbetet i området. Under 2021 växlas arbetet upp och omfattar hela staden i fjorton områdesteam.

Karta över indelningen av Malmö i 14 delområden

Malmö indelas i 14 CTC-områden 2021

2018 infördes metoden i fem utvalda lokala områden. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser.

2018 infördes CTC i fem utvalda lokala områden. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser. Senaste områdesprofiler, 2020, för dessa fem områden finns att läsa under respektive område och handlingsplaner kommer under 2021 när nio nya områden tillkommer.