CTC-områden

Det finns i nuläget fem lokala områdesteam i staden som utför det operativa CTC-arbetet i området. Under 2021 planeras arbetet att växlas upp och omfatta hela staden i fjorton områdesteam.

Karta över indelningen av Malmö i 14 delområden

Malmö indelas i 14 CTC-områden

2018 infördes metoden i fem utvalda lokala områden. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser.

2018 infördes CTC i fem utvalda lokala områden. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser. Senaste områdesprofiler, 2021, för dessa fem områden finns att läsa under respektive område.

sv