$left
$middle

CTC-områden

Det finns i nuläget fem lokala områdesteam i staden som utför det operativa CTC-arbetet i området. Arbetet planeras att växlas upp och omfatta hela staden i fjorton områdesteam.

Karta över indelningen av Malmö i 14 delområden. De befintliga CTC-områdena är gröna på kartan.

Karta över indelningen av Malmö i 14 delområden. De befintliga CTC-områdena är gröna på kartan.

Malmö indelas i 14 CTC-områden

2018 infördes CTC i fem utvalda lokala områden. Varje område har sin egen profil utifrån problembeteenden, risk- och skyddsfaktorer och behov av insatser.

Arbetet planeras att omfatta hela staden i fjorton områdesteam.

Läs mer

Kontakta oss

sv