$left
$middle

Malmö stad vinner Security Awards för satsningen på CTC

Malmö stad vann 2017 årets Security Awards inom kategorin Årets offentliga satsning för arbetet med CTC - Communities That Care.

Therése Blunck och Birgitta Månsson från stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet tar emot Security Awards tillsammans med Bo Westerlund, rektor på Höjaskolan.

Hösten 2017 sätter arbetet med CTC (Communities That Care) igång i Malmö på bred front. För att anpassa CTC, som är ett styrsystem för preventionsarbete, till en kommunal organisationsstruktur och en svensk kontext, så har stadskontoret och stadsområde öster tillsammans genomfört en pilot i Almgården. Där har insatsen Höjaspelet på Höjaskolan blivit en framgångsrik satsning.

Nu får Malmö stads arbetet med CTC nationellt pris.

”Med en stadig grund i forskningen har man satsat hårt på devisen att alla ska med. I sitt program för unga bidrar man till en positiv utveckling, inte bara för individen utan för hela samhället.”

Så lyder juryns motivering till priset för årets offentliga satsning som mottogs av Malmö stad under torsdagen.

– Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas nationellt. Eftersom CTC är ett långsiktigt förebyggande arbete som vanligtvis inte syns i dessa forum. Fastän vi befinner oss i början av ett stort utvecklingsarbete kan vi redan nu se resultat av det arbete som gjorts, säger Jonas Hult, chef för enheten trygghet och säkerhet på stadskontoret.

– Höjaspelet är ett evidensbaserat program som vi har tagit till Sverige och implementerat på Höjaskolan som en av insatserna i CTC-pilotprojektet. Insatsen har visat positiva resultat när det gäller arbetsro i klassrummen, säger Bo Westerlund, rektor på Höjaskolan.

Om CTC - Communities That Care

CTC är ett övergripande system för preventionsarbete som ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Beslut om att arbeta med CTC fattades av kommunstyrelsen i maj 2017 och går i linje med Malmökommissionens rekommendationer för en socialt hållbar stad.

sv